SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną realizację usług wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy kompleksową budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki wodne, stacje uzdatniania wody oraz ujęcia wodne. W ramach technologii bezwykopowej wykonujemy:

  • przewierty sterowane do fi 500mm,
  • przepychy rur stalowych do fi 800 mm.

Ponadto, specjalizujemy się w stabilizacji i zabezpieczaniu terenów osuwisk. Nasz zespół specjalistów wykonuje również prace związane z budową chodników i dróg.